หญิงชาวอังกฤษ

หญิงชาวอังกฤษถูกจำคุกเพราะพยายาม เปิดประตูเครื่องบิน บนฟ้า

หญิงชาวอังกฤษที่พยายาม เปิดประตูเครื่องบิน ระหว่างการบินถูกตัดสินจำคุก 2 ปีในวันพุธที่ผ่านมา อ้างจำได้หลังกินแอลกอฮอล์ผสมยาเข้าไปก่อนขึ้นเครื่อง