หญิงแขนขาด

พ่วงกินเลนเฉี่ยวรถ6ล้อ คนงานเจ็บแขนขาด

สยอง! รถบรรทุกพ่วงเสียหลักกินเลน เฉี่ยวรถ 6 ล้อ ขนคนงานบริษัทเลี้ยงไก่ เจ็บ 6 หญิงคนงานบาดเจ็บแขนขาด