หญ้าลิ้นงู

สถาบันมะเร็งฯ เตือน! หญ้าลิ้นงู ยับยั้งการเเติบโตของเซลล์มะเร็ง ไม่เป็นความจริง

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง หญ้าลิ้นงู ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ