Tag: หนังสือดีเด่นปี 2562

ประกาศผลหนังสือดีเด่นปี 62 เผยหนังสือเด็กส่งประกวดมากขึ้น

22 กุมภาพันธ์ 2562

สพฐ.ประกาศผลรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2562 เผยมีหนังสือส่งเข้าประกวด 397 เล่ม หนังสือสำหรับมีเพิ่มมากว่า ร้อยละ 50 เทคนิคและเรื่องราวหลากหลายมากขึ้น    ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานและคณะกรรมการการประกวดหนังสือดีเด่น แถลงข่าวผลการประกวดหนังสือดีเด่น ปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ว่า คณะกรรมการมีความตั้งใจในการพิจารณาหนังสือที่ส่งเข้าประกวดอย่างรอบคอบยุติธรรม ด้วยเกณฑ์ทางวิชาการ และหลักเกณฑ์การประกวดหนังสือตามประกาศของ สพฐ. ซึ่งในปีนี้มีหนังสือส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 397 เรื่อง ในการพิจารณาห …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ