หนังสือด่วน

กกอ. ส่งหนังสือด่วนขอความร่วมมือ 56 มหาวิทยาลัย กทม.-ปริมณฑล ปิดเรียนหลังฝุ่นพิษเข้าขั้นวิกฤต

กกอ. ส่งหนังสือด่วนขอความร่วมมือ 56 มหาวิทยาลัย กทม.-ปริมณฑล ปิดเรียนหลังฝุ่นพิษเข้าขั้นวิกฤต