หนังสือด่วนที่สุด

สธ. แจ้งด่วนทุกโรงพยาบาล เตรียมพร้อมรับผู้บาดเจ็บจากการชุมนุม

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกหนังสือแจ้งไปยังทุกโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น