Tag: หนังสือวันเด็ก

รู้จัก “หนังสือวันเด็ก” ตั้งแต่เล่มแรกจนปัจจุบัน

11 มกราคม 2562

เป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนยังไม่รู้ ว่า “วันเด็ก” ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากจะมี “คำขวัญวันเด็ก” แล้ว ยังมี “หนังสือวันเด็ก” ด้วยนะคะ หนังสือวันเด็กเล่มแรกของไทย ตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี 2502 ในชื่อ “เด็กของเรา” ซึ่งจุดประสงค์ของหนังสือวันเด็กในครั้งแรก ไม่ได้มีเพื่อเด็ก แต่มีเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้รู้แนวทางในการอบรมเด็ก และเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็ก ส่งเสริมให้ เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า เนื้อหาที่ตีพิมพ์ในหนังสือเป็นบทความทางวิชาการเท่านั้น กระทั่งปี 2504 ได้เพิ่มเรื่องสั้นแสดงภาพชีวิตระหว่างเด็กกั …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ