หนังสือเดินทาง

ไต้หวัน ผุดไอเดีย พาสสปอร์ตโควิด19 บอกประวัติการฉีดวัคซีน-การติดเชื้อ

นาย เฉินสือจง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารรสุขของ ไต้หวัน ได้เสนอแนวคิดพาสฟอร์ตโควิด19 หรือหนังสือเดินทาง ที่จัดเก็บข้อมูล