หนี้ 6 ล้านล้านบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย แจง หนี้ 6 ล้านล้านบาท ไม่ใช่หนี้สาธารณะ!!

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่มีความเข้าใจผิด