หน่วยข่าวกรอง

ข่าวกรองอังกฤษ แฉ แฮคเกอร์ รัสเซียจารกรรมข้อมูลวิจัย วัคซีนโควิด19

แฮคเกอร์ ศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์ของอังกฤษเปิดเผยรายงาน ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลจากสหรัฐ และแคนาดา ว่าแฮคเกอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซีย