หน่วยรบพิเศษ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงฝึก Free Fall โดดร่มขั้นสูง ร่วมกับหน่วยรบพิเศษ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงฝึก Free Fall โดดร่มขั้นสูง ร่วมกับหน่วยรบพิเศษ ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี