หน้ากรมทหารราบที่11

นาทีม็อบราษฎร สาดสีใส่หน้ากรมทหารราบที่11 จนพื้นนองเป็นสีแดงฉาน

นาทีม็อบราษฎร สาดสี!! บรรยากาศ ก่อนการเลิกชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ที่หน้ากรมทหารราบที่ 11 ผู้ชุมนุมได้สาดสีใส่บริเวณแนวเจ้าหน้าที่