หน้ากากอนามัยรีไซเคิล

สระบุรีผวา! ทลายแหล่งผลิต หน้ากากอนามัยรีไซเคิล หาประโยชน์จาก ไวรัสโคโรนา

ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ บูรณาการกำลังบุกเข้าตรวจสอบแหล่งผลิต หน้ากากอนามัยรีไซเคิล กองมหึมาขณะกลุ่มวัยรุ่นกำลังช่วยกัน