หมอกควันอินโด

เริ่มคลี่คลาย! หมอกควันอินโด 7 จังหวัดภาคใต้ คุณภาพอากาศดีขึ้น

สถานการณ์หมอกควันไฟป่า เริ่มคลี่คลาย! หมอกควันอินโด 7 จังหวัดภาคใต้ คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นและดีขึ้นมาก พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย

ใต้อ่วม! 7 จังหวัด เจอพิษ หมอกควันอินโด PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน!!

จังหวัดสงขลา ยังคงถูกปกคลุมไปด้วย หมอกควันอินโด ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 โดยภาพรวม 7 จังหวัดภาคใต้ ยังไม่คลี่คลาย