หมอบี

The Space Someone หมอบี ฑูตสื่อวิญญาณ “ผี” มีจริงหรือไม่?

The Space Someone EP.18 พูดคุยกับ หมอบี ฑูตสื่อวิญญาณ ว่าด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติ ที่วนเวียนอยู่ในสังคมมนุษย์มาตั้งแต่โบราณ

จนท.รพ.นพรัตนราชธานี รวมตัวให้กำลังใจ”หมอบี”

หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ชุมนุมให้กำลังใจ “หมอบี” และขอให้ระงับการลาออก