หมอไทย

หมอไทย ในสหรัฐฯ รักษาผู้ป่วยจนติด โควิด19 พร้อมไม่ขอรับสิทธิการรักษาพิเศษใดๆ

โควิด19 — เฟสบุ๊กเพจ ไขปัญหากับอายุรแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยเรื่องของคุณหมอออฟ หรือ นพ.ภัทรพล