Tag: หมูป่า

โยกย้าย ผู้ว่าฯ หมูป่า เป็นผู้ว่าฯ ลำปาง

06 สิงหาคม 2562

ครม. แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 31 ตำแหน่ง ผู้ว่าหมูป่า เป็นผู้ว่าฯ ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง 31 ราย ดังนี้ 1.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวง 2.นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการปกครอง 3.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน 4.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมที่ดิน 5.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปก …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ