หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ ประกันสังคมเพิ่มเงินค่าทำศพเป็น 50,000 บาท

ประกันสังคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตราย

กระทรวงแรงงานชี้แจงแจงกรณีจ่าย เงินชดเชยประกันสังคม ล่าช้า ระบุต้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์และข้อมูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงถึงความล่าช้าเรื่อการจ่าย เงินชดเชยประกันสังคม การว่างงานให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

ผู้ประกันตนเฮ! ครม.เห็นชอบเยียวยา 5 พันบาทสู้ โควิด19

โควิด19 (31 มี.ค.63) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย มติ ครม. เห็นชอบให้ทบทวนมติเกี่ยวกับประกันสังคม โดยลดอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตน

คนตกงาน ผู้ประกอบการ เฮ ! กระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือช่วง โควิด19

โควิด19 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานทั้ง 3 ด้าน

หม่อมเต่า ห่วงแรงงานเสียชีวิต หลังนั่งร้านถล่มที่ภูเก็ต สั่งตรวจสอบและช่วยเหลือ

หม่อมเต่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานเสียชีวิต เหตุนั่งร้านถล่ม จ.ภูเก็ต สั่งหน่วยงานพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้กำลังใจ