หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

ม.ราชภัฎเชียงราย ปิด 22 หลักสูตรไม่กระทบนักศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ก็ออกมาชี้แจง หลัง สกอ.ประกาศยกเลิก 22 หลักสูตร ไม่ได้มาตรฐาน ยืนยันปิดหลักสูตรทั้ง 22 หลักสูตรนั้นไม่ส่งผลกระทบกับนักศึกษา

มข. โต้ สกอ.หลักสูตรมีมาตรฐานระดับสากล

ม.ขอนแก่น ยืนยัน หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศว่าไม่ผ่านการประเมินภายใน มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากได้มีการปรับหลักสูตรไปแล้วก่อนที่ สกอ.จะประกาศ