หลักสูตร EP

“หมอธี” ยันยังไม่เลิก English Program แค่ข้อเสนอแต่ยังไม่ใช่มติ

“หมอธี” ยันยังไม่ยกเลิก English Program เป็นเพียงข้อเสนอแต่ยังไม่มีมติ กพฐ. เกิดจากความเข้าใจผิดจนทำให้สับสน ระบุหากจะยกเลิก สพฐ.ต้องเป็นผู้ประกาศ พร้ […]

เลิกสอนหลักสูตร EP-MEP เด็กอ่านข้อสอบไทยไม่เข้าใจ

บอร์ด กพฐ.ยกเลิกหลักสูตร EP-MEP ให้ปรับเป็น IEP เน้นวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น แต่วิชาอื่นสอนเป็นภาษาไทย หลังพบเด็กเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ อ่านข้อสอบเข้ […]