หักเงินเดือน

บังคับใช้แล้ว! สรรพากรออกประกาศ “หักเงินเดือน” ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำใช้หนี้ กยศ.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร หักเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)