สร้างภาพลักษณ์หัตถศิลป์ไทย สู่สินค้า Lifestyle

ผลงานหัตถศิลป์ไทยที่ถูกสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นสินค้าสมัยใหม่ รองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน สอดคล้องวิถีชีวิตด้วยการสร้างสรรค์ผลงานพร้ […]

จากหัตถกรรมไทยพื้นบ้านสู่หัตถศิลป์ร่วมสมัย ด้วยแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหัตถศิลป์ไทย

งานหัตถกรรมไทยพื้นบ้านที่ถูกประยุกต์ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่สู่หัตถศิลป์ร่วมสมัยที่งดงาม สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยการพัฒนาผลงานดั้งเดิมให้เข้ากับ […]

SACICT ชวนเที่ยวงานศิลป์ CRAFTS BANGKOK 2018

SACICT ชวนเที่ยวงานศิลป์ CRAFTS BANGKOK 2018 ชูแนวคิด “หัตถศิลป์ไร้พรมแดน” ต่อยอดงานคราฟต์เชิงพาณิชย์สู่สากล  SACICT ชวนคนรักงานศิลป์เที่ยวชมงาน CRAFT […]

1 2