หารือ

ปลัดกระทรวงกลาโหม เชิญ 4 พรรคการเมืองเล็กคุยสร้างปรองดอง

ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง เชิญ 4 พรรคการเมืองเล็กคุย

6 พรรคการเมืองหารือสร้างปรองดอง เห็นพ้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อชาติ

ล.ต.คงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผย 6 พรรคการเมืองหารือสร้างปรองดอง เห็นพ้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อชาติ