ห้องประชุมพรรคเพื่อไทย

ฝ่ายค้าน ต่อรองซักฟอกรัฐบาล ขอเวลา ส.ส. คนละ15 นาที

วันนี้ (7 ม.ค.) ที่ห้องประชุมพรรคเพื่อไทย มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม ฝ่ายค้าน ทั้ง 7 พรรค เพื่อชี้แจงถึงกรอบการทำงาน