ห้องเรียนประชาธิปไตย

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ สัญจรเปิดห้องเรียนประชาธิปไตย ย้ำเยาวชนยึดปชต.

ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกปชป.สัญจรเปิดห้องเรียนประชาธิปไตย เน้นย้ำเยาวชนต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข