ห้ามชุมนุม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามชุมนุม ทำกิจกรรมใน 6 จังหวัด เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด19

เมื่อวันที่ (5 มี.ค.2564) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามชุมนุม-มั่วสุม ป้องกันโควิด ฉบับที่ 2 ฝ่าฝืนเจอโทษจำคุก-ปรับไม่เกิน 40,000

เมื่อวันที่ 8 มกราคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ราชกิจจาฯ ประกาศพรก.ฉุกเฉิน “ห้ามชุมนุม-มั่วสุม-ทำกิจกรรม” ป้องโควิดลุกลาม

โควิด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.

ราชกิจจานุเบกษา รัฐบาล ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ในกรุงเทพฯ ห้ามชุมนุมมั่วสุม 5 คนขึ้นไป

15 ตค. 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์

ผบ.สส. ประกาศห้ามชุมนุม-มั่วสุม แกล้งแพร่เชื้อโรค ฝ่าฝืนเจอคุก

ผบ.สส. ประกาศ ห้ามชุมนุม ห้ามทำกิจกรรม มั่วสุม ช่วงเคอร์ฟิว ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ