องค์การเภสัช

ล็อต2มาแล้ว! อภ.แจ้งคืบหน้า วัคซีน “โมเดอร์นา” 1.4 ล้านโดส ถึงไทยปลายเดือนพ.ย.นี้

ข่าวดีสำหรับวัยรุ่นโมเดอร์นา เพราะล็อต2กำลังจากมามาแล้ว! อภ.แจ้งคืบหน้า วัคซีน “โมเดอร์นา” 1.4 ล้านโดส ถึงไทยปลายเดือนพ.ย.นี้