อดีตทหารผ่านศึก

“หลวงตาชื่น” เดินธุดงค์เท้าเปล่ากว่า 1,500 กม.เข้าไปกราบ “หลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา”

หลวงตาชื่น อดีตทหารผ่านศึก ก่อนสละทางโลก มุ่งจาริกตามรอย “หลวงปู่มั่น” เดินธุดงค์เท้าเปล่ากว่า 1,500 กม.เข้าไปกราบ “หลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา”