อดีตนักดนตรี

“เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล” กับวิถีชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9

ใครจำกันได้กับอดีตมือกลองชื่อดังฝีมือเยี่ยมอย่าง “เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล” ทุกวันนี้มาดูกันว่า เมื่อเข้าสู่การใช้ชีวิตพอเพียงตามพระราชดำรัสในหลวง ร.9 จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะการนำข้าวสารพระราชทานมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ข้าวตามพระราชดำรัสของพระองค์