อดีตประธานรัฐสภา

เปิดประวัติ ชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร

เปิดประวัติ ปู่ชัย หรือ ชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 91 ปี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563