อดีตมันเคยพัง

“อัจฉริยะ” โดดช่วย! ”อาม ชุติมา” ปมขัดแย้งลิขสิทธิ์เพลง-สัญญาทาส !

  ถือเป็นความขัดแย้ง ระหว่างนักร้อง กับนายห้าง ที่กินเวลานานกว่า 5 เดือน เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง จนหลายฝ่ายมองว่า เป็นสัญญาทาสหรือไม่ เรื่องนี้ นา […]