อดีตรมว.พาณชิย์

ไต่สวน “บุญทรง”นัดสุดท้าย ทุจริตข้าวแบบจีทูจี

“บุญทรง เตริยาภิรมย์” ขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อฟังการไต่สวนคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว แบบจีทูจี นัดสุดท้าย เผย น้อมรับคำตัดสิน