อดีตรัฐมนตรีประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

ศึกชิงนายก อบจ.เมืองชาละวันสุดคึกคัก

ศึกชิงนายก อบจ.เมืองชาละวันสุดคึกคัก ในการเลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศ เหลือเพียงอีกไม่กี่วันจะถึงวันกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่