อดีตอธิการบดี ม.รามคำแหง

“ดร.รังสรรค์ แสงสุข” อดีตอธิการบดี ม.รามคำแหง เสียชีวิตแล้ว

“ดร.รังสรรค์  แสงสุข”  อดีตอธิการบดี ม.รามคำแหง เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด-รดนำศพ 16.30 น. วัดนวลจันทร์