อดีตอัยการสว่างแดนดิน

อดีตอัยการสว่างแดนดินยื่นเอกสารสอบเจ้าหน้าที่รัฐทำคดีไม่โปร่งใส

อดีตอัยการสว่างแดนดิน ยื่นเอกสารต่อ ปปช. ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รัฐระดับอัยการทำคดีไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย