อดีต สนช.

กสม. ชี้อดีต สนช. ต้องห้ามเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ

กสม. ชี้อดีต สนช. ต้องห้ามเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ – พึงยุติปัญหาด้วยการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ด้านนายวัส ติงสมิตร กล่าวผ่าน