อทช.

ทช.ประสบความสำเร็จกับการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 เชื่อจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อทรัพยากรทางทะเล

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 (เวลา 15.30 น.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง […]