Tag: อทช.

ทช.ประสบความสำเร็จกับการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 เชื่อจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อทรัพยากรทางทะเล

21 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 (เวลา 15.30 น.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 โดยมีผศ.ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยดร. บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รวมทั้งนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีปิดการประชุมวิชาการฯ ณ ห้องประชุมบางแสน 3 โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายจตุพร กล่าวว่า จากการจัดกิจกรร …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ