อธิการราชภัฎเลย

ม.ราชภัฎเลย อุ้ม 18 อัตรา ครูจบใหม่หลักสูตรไม่ผ่าน แต่ยังไม่รับบรรจุเป็นข้าราชการ 

อธิการราชภัฎเลย  ตั้งโต๊ะชี้แจง กรณีนักศึกษาครูจบมาแล้ว หลักสูตรไม่ผ่าน  อุ้ม 18 อัตรา  แต่ยังไม่รับบรรจุเป็นข้าราชการ โดยใช้เงินทุน 1 ล้านบาท