อธิบดีกรมปศุสัตว์

ระวังหมูไร้มาตรฐาน!! “ปศุสัตว์” ชี้ฝีหนองในหมูเพราะอักเสบ แนะดูตรา”ปศุสัตว์ OK”

เนื้อหมู ไร้มาตรฐาน ต้องระวัง !! นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกรณีที่มีผู้บริโภคพบฝีหนองในเนื้อหมูนั้น

เด้ง “อภัย สุทธิสังข์” พ้นอธิบดีกรมปศุสัตว์ เซ่นวัคซีนพิษสุนัขบ้าฉาว 

มติ ครม. เด้ง นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ พ้นอธิบดีกรมปศุสัตว์ หลังพบการทุจริตวัคซีนพิษสุนัขบ้า แล้วแต่งตั้ง นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต นายกฤษฎา บุญราช […]