อธิบดีปศุสัตว์ขอย้ายตัวเองพ้นเก้าอี้

ลือหนักมาก ! อธิบดีปศุสัตว์ขอย้ายตัวเองพ้นเก้าอี้ หลังพบทุจริตวัคซีน

ลือหนักมาก ! อธิบดีปศุสัตว์ขอย้ายตัวเองพ้นเก้าอี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้ง นายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้งเก้าอี้แทน   เจ้าตัวเตรียมชี้แจงอังคารนี้