อธิบดีพช.

อธิบดีพช. ปลื้มยอดขาย OTOP วันแรกทะลุเกิน 78 ล้านบาท คุมเข้มมาตรการ งาน“OTOP City 2020”

อธิบดีพช. ปลื้มยอดขายOTOP วันแรกทะลุเกิน 78 ล้านบาท คุมเข้มมาตรการสาธารสุขป้องกันโควิด-19 งาน“OTOP City 2020”

อธิบดีพช. ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อุบลราชธานี- อธิบดีพช. ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่