อนาธิปไตย

ดร.นิว จวก ม็อบนักศึกษาประชาธิปไตยจอมปลอม สุดท้ายเป็นเผด็จการเสียเอง

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา