อนุชา น้อยวงศ์

ศรีสุวรรณ ร้องป.ป.ช. สอบ 3 ส.ส. ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5

ศรีสุวรรณ จรรยา ร้องป.ป.ช. สอบ 3 ส.ส. ภูมิใจไทยและพลังประชารัฐ ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง