อนุบาลเข้าวัด

หนูน้อยอนุบาลเข้าวัดฟังธรรมถวายเทียนพรรษา (มีคลิป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดัง จ.ขอนแก่น นำหนูน้อยอนุบาลเข้าวัดฟังธรรม ถวายเทียนจำนำพรรษาฟังเทศฟังธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นพุทธมามะกะแต่เยาว์วัยเนื่องในวัน […]