อนุรักษ์ผ้าไทย

พช. ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้าหนุนสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทย

อธิบดี พช. พร้อมประธานสภาสตรีฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้านุชบาและ กองทุนพัฒนาสตรี จ.อำนาจเจริญ หนุนสืบสานพระราชปณิธาน