อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย

รัฐบาลเชิญชวนคนไทย ประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

รัฐบาลเชิญชวนคนไทย สนองแนวพระราชดำริ สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อสืบสาน