อนุรักษ์แม่น้ำ

สภากรุงเทพมหานคร จัดทีมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

16 ก.ย 62 : นายไพฑูรย์ จัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นำทีมคณะกรรมการ , จิตอาสา ลงเรือเพื่อรณรงค์งดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแม่น้ำเจ้า […]