อนุรักษ์ไม้หายาก

เขียวชะอุ่ม “อุโมงค์ต้นสัก” ความยาวกว่า 6 กม.

ถนนอุโมงค์ต้นสัก ความยาวกว่า 6 กิโลเมตร จ.พิจิตร ชุ่มชื่นสวยงามหลังฝนชุก สร้างความประทับใจให้กับผู้สัญจร  และเป็นแหล่งอนุรักษ์ไม้หายากในปัจจุบัน