Tag: อนุสาวรีย์

15 อนุสาวรีย์ในกรุงยังไร้เจ้าภาพรับผิดชอบดูแล

12 กันยายน 2561

กทม. เป็นเจ้าภาพดูแล “อนุสาวรีย์ชัยฯ” เผยยังมีอนุสาวรีย์อีก 15 แห่งที่ไร้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งคนดูแล ระบุอนุสาวรีย์ในเมืองหลวง 14 แห่ง เก่าแก่เป็นโบราณสถาน หลังจากที่มีการสอบถามถึงความรับผิดชอบดูแล “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนั้น ในการหารือเบื้องต้นระหว่าง 9 หน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้ข้อสรุปว่าจะให้ทาง กทม. เป็นเจ้าภาพในการประชุมติดตามและสืบหาหน่วยงานที่เป็นเจ้าของดูแลอนุสาวรีย์ชัยฯ เนื่องจากก่อนหน้านี้ กทม. ได้ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ