อนุสาวรีย์ชัยฯ

15 อนุสาวรีย์ในกรุงยังไร้เจ้าภาพรับผิดชอบดูแล

กทม. เป็นเจ้าภาพดูแล “อนุสาวรีย์ชัยฯ” เผยยังมีอนุสาวรีย์อีก 15 แห่งที่ไร้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งคนดูแล ระบุอนุสาวรีย์ในเมืองหลวง 14 แห่ง เก่าแก่เป็นโบร […]